Styrelsen   


Vid biljettfrågor hänvisar vi till tickster.com 0771-47 70 70Ordförande
Lena Assmundsgård
e-mail: ordförande@scenvara.se     
mobil:  073-227 01 12


Vice ordförande
Annette Fredriksson

                                  

Sekreterare
Andreas Andersson

                                                                 

Kassör 
Sven Gustafsson                       
e-mail: kassor@scenvara.se
Adress: ScenVara, c/o Skaraborgsgatan 1 A, 532 35 SKARA   

                                                                                

Ledamöter 

Andreas Andersson

Sune Krantz
Caroline Carlman                                                                          
Karin Johansson, Hemsideansvarig,  e-mail: karin@scenvara.se 

                                                                           

Suppleanter
Johan Rundqvist
Anna-Karin Alander
Ingela Ödlund   

                                                                       
Revisor 
Egon Frid                                                                                                 

Inger Ryberg 

                                                                                      

Revisorsuppleant
Rune Fridén