Uppdaterad 26 mars 2024

STYRELSEN

Ordförande


Lena AssmundsgårdSekreterare

Andreas Andersson

Ledamöter


Andreas Andersson

Sune Krantz

Caroline Carlman

Karin Johansson
Anette Fredriksson

Revisorer


Egon Frid

Inger Rydberg


Vice ordförande


Annette Fredriksson  Kassör
Sven Gustafsson
Adress: ScenVara, c/o Skaraborgsgatan 1 A, 532 35 SKARA

e-mail: kassor@scenvara.se


Suppleanter


Johan Rundkvist

Anna-Karin Alander

Ingela Ödlund

Revisorsuppleant


Vakant

Hemsideansvarig


Karin Johansson

E-mail: karin@scenvara.se