Styrelsen


Styrelsen                                                   

Vid biljettfrågor hänvisar vi till tickster.com 0771-47 70 70

  Ordförande:  Lena Assmundsgård
e-mail: ordförande@scenvara.se     
mobil:  073-227 01 12

                                  

Sekreterare:  Andreas Andersson

                                                                 

Kassör:  Sven Gustafsson                       
e-mail: kassör@scenvara.se
                ScenVara
                c/o Skaraborgsgatan 1 A
                       532 35 SKARA   

                                                                                

Ledamöter:  Andreas Andersson

                        Sune Krantz
                        Caroline Carlman                                                                          
                        Karin Johansson 

                                                                           

Suppleanter:  Anders Nilsson                                                                             
                           Johan Rundqvist   

                                                                       
Revisor:  Egon Frid                                                                                                 

                  Inger Ryberg 

                                                                                      

Revisorsuppleant:  Rune Fridén