ScenVara
Lokalproducerad Kultur


Till våra medlemmar:

Kallelse

till Scenvaras årsmöte

När:19/5–2021 kl 19.00

Plats: Teaterladan i Larv.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Mingel med egen medhavd fikakorg från kl 18.00

Vill ni ha handlingarna i förväg, 

kontakta Andreas 076-2340322, anderssona@yahoo.com

Glöm inte att betala medlemsavgiften

Välkomna 

Styrelsen