ScenVara
Lokalproducerad Kultur

Könet bedrar.

En liten pjäs om genusperspektiv
2011

Manus Jacke Sjödin
Regi Magnus Åsehäll

Skådespelare
Andreas Andersson
Andrea Persson
Johan Rundkvist

Musik
Dan Tunmats

172
172
221
221
Affisch
Affisch
Scenus
Scenus