ScenVara
Lokalproducerad Kultur

Kunde prästänkan så kan väl du.

Prästänkan var en ambulerande uppsättning som spelades 
från 22 mars 2015 till 7 februari 2016.

Manus  Cecilia Torudd
Regissör  Johan Rundkvist
 

Prästänkan2
Prästänkan2
Ensemble
Ensemble
FB-grupp
FB-grupp
FB-grupp2
FB-grupp2
gruppfoto 3
gruppfoto 3