ScenVara
Lokalproducerad Kultur

Nyheter- här ser du vad som är på gång, senaste inlägget visas överst!


Tillbaka till översikten

2020-03-15

Angående Covid-19 "Corona"

Vi har under styrelsemötet idag bestämt att vi håller oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

*Inget ställs i dagsläget in
*Vi ska hålla god handhygien under våra samlingar.
*Vid sjukdomssymptom så håller medlemmarna sig hemma.Tillbaka till översikten