ScenVara
Lokalproducerad Kultur

TEATERLADAN I LARV

06-IMG_1418.CR2
06-IMG_1418.CR2
02-IMG_1414.CR2
02-IMG_1414.CR2
11-IMG_1423.CR2
11-IMG_1423.CR2
16-IMG_1430.CR2
16-IMG_1430.CR2
IMG_1437.CR2B
IMG_1437.CR2B


 Den numera ganska kända Teaterladan i Larv byggdes 1950. Ägare till gården Slättås 2:5 var bröderna Bertil och Sven Svensson.

Under de sextiofem år byggnaden funnits har dess användning skiftat rejält, flera gånger till följd av samhällsförändringar som ägarna knappast kunnat förutse och än mindre förmått påverka.

När ladan byggdes var storlek, planlösning, inredning och utrustning avpassat till vad som föreföll praktiskt och lagom för ett familjejordbruk med traditionell inriktning. Det var inget konstigt med det, lagårdar byggdes på det viset och i bygden finns många liknande att visa på. Där fanns plats för åtta – tio kor, några hästar och utrymmen för modersuggor och gödsvin. Ladorna var avpassade att rymma skörden från ungefär 15 hektar åkermark.

Det dröjde emellertid inte länge förrän villkoren för jordbruket ändrades radikalt. Traktorer ersatte hästarna, synen på vad som ansågs vara ett normalt familjejordbruk förändrades. Med traktorer kunde betydligt större arealer brukas än tidigare. Specialisering blev ett nyckelord och antalet mjölkbönder sjönk stadigt.

 I slutet av 1960-talet avled en av bröderna och den kvarvarande var till åren och därför såldes gården och kom att ingå i en annan enhet med inriktning på potatisodling. Det var undertecknad Anders Nilsson som köpte gården och därmed upphörde all djurhållning. Ladugården kom att så tom under flera år, den brukades endast som tillfällig lagerplats för diverse varor.

Men, det ”kalla kriget” präglade världen och påverkade även det fredliga Sverige.  Försvaret fick stora anslag och var närvarande överallt i landet.

Det ledde till att jag hyrde ut hela ladugårdsbyggnaden till ett regemente i Skövde, T2, och arrenderade ut en liten markbit i anslutning därtill. På denna yta uppförde militären sedan tre stora plåtbaracker och dessa tillsammans med ladugården kom att utgöra en mobiliseringsplats för ett kompani.

Militären gjorde ganska stora investeringar i byggnaden och asfalterade hela området där barackerna stod.

Men säg den glädje som varar beständigt. Världsläget blev ett helt annat. Sovjetunionen föll, Berlinmuren revs och ett stort antal nygamla stater bildades. Det ”Kalla kriget” blev varmt och i många länder, däribland Sverige, minskade försvarsanslagen.

Det betydde för ladans del att försvaret sade upp såväl hyres- som arrendekontrakt. De tog hem all utrustning, monterade ner barackerna och flyttade dem till Skövde.

Kvar stod en byggnad där militären gjutit nya golv i ladorna, förstärkt väggarna och gjort om inredningen i djurstallet. Dessutom lämnade de orörd kvar den asfalterade ytan där barackerna stått.

Än en gång kom ladugården att stå tom på grund av samhällsförändringar, ja på grund av världshändelserna.

 Från 70-talet och framåt var vi ett gäng teaterintresserade personer inom arbetarrörelsen som börjat spela amatörteater. Vi prövade även på att skriva egna texter som vi spelade upp exempelvis på 1:a maj och andra publika tillfällen. Detta ledde till att Teatergruppen Scenvara bildades hösten 1996.

ScenVara växte, vi lyckades att behålla intresset för teater i bygden, göra hyfsade föreställningar och vi förmådde dessutom att hålla hårt i plånboken och allt detta ledde i sin tur till att vi blev allt djärvare i våra satsningar. Runt sekelskiftet började vi se oss om efter en ”egen” lokal och då passade ladan in. Vi fick på en gång en asfalterad parkeringsplats samt en byggnad som någorlunda gick att förvandla till teater med stor scen och plats för 150 besökare där teateramatörer kunde ersätta de ursprungliga korna. Djurstallet blev nämligen loger för skådespelarna.

Under resans gång har ScenVara i lugn takt kunnat göra vissa förbättringar och nu  framstår Teaterladan i Larv som en välkänd plats för upplevelser sommartid i en lite annorlunda miljö. Det är inte på många platser där Du kan njuta av en kopp kaffe eller en kalkonsallad i Gödselstaden!

 

Kvänum den 12 mars 2015

Anders Nilsson 

 


 KOORDINATER                    latitud 58.209 188
                                                longitud 13.166 383
 


 


 2016-01-12