ScenVara
Lokalproducerad Kultur

Ordförande
Lena Assmundsgård 
lena.assmund@gmail.com
073 227 01 12

Sekreterare

Andreas Andersson
sekreterare@scenvara.nu

Kassör
Sven Gustafsson
kassor@scenvara.nu


Ledamöter


Mattias Hultgren
Caroline Carlman


Suppleanter

Anders Nilsson 
Johan Rundkvist
Anette Fredriksson