ScenVara
Lokalproducerad Kultur

Ordförande
Lena Assmundsgård 
ordforande@scenvara.nu
073 227 01 12


V. ordförande
Lars-Ove Larsson


Sekreterare

Andreas Andersson
sekreterare@scenvara.nu

Kassör
Sven Gustafsson
kassor@scenvara.nu


Ledamöter

Sara Arvidsson
Mattias Hultgren
Caroline Carlman


Suppleanter

Anders Nilsson 
Johan Rundkvist
Anette Fredriksson